E-Devlet Memnuniyet Anketi

TOBB Özel Sektör Beklenti Anketi Hakkındaki Duyurusu

Ulaştırma Denizlicik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Birliğimize gönderilen Ek’li yazıda Bakanlığın

Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından 2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi

çalışmalarına başlandığı, ülkemizin e-Devlet alanındaki yeni yol haritasını belirleyecek bu çalışmanın,

tüm paydaşların katılımı ve katkılarıyla yürütüleceği belirtilerek, ivedilikle değerlendirilmesinde fayda

görülen konu başlıklarına yönelik anket çalışmaları, odak grup toplantıları ve çalıştaylar yapılmasının

planlandığı ifade edilmiştir.


Bu kapsamda Bakanlık tarafından, özel sektörün e-Devlet Hizmetlerinden beklenti ve memnuniyetinin

ortaya konulması amacıyla hazırlanan ve https://www.edevlet.gov.tr/anket/inex.php/782992/lang-tr

genel ağ adresinden 03 Nisan 2015 tarihine kadar yayında kalacak olan “Özel Sektör Memnuniyet ve

Beklenti Anketi’min (ankete giriş için edevlet2015strateji pin kodu kullanılacaktır) üyelerinize duyurulur.