Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilen 18.09.2015 tarihli ve 44489265-730.06.0l-E.3957 sayılı yazıda;

2010 yılı AB-Türkiye mali işbirliği programlaması kapsamında, 19.09.2014 tarihi itibariyle AB finansman desteği ve ülkemiz eş finansmanı ile uygulanmakta olan “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi" başlatıldığı bildirilmektedir. Dünya Bankası’nın yürütücü kuruluş olarak yer alacağı proje kapsamında 81 ilde toplam 6.000 firmaya, ihale yöntemi ile belirlenmiş üç araştırma şirketi tarafından anket uygulanacağı, anketle firmalara, altyapı ve hizmetler, satış ve tedarik, rekabet, yenilik, kapasite, yatırım yeri ve izinler, finansman, istihdam gibi konular hakkında sorular sorulacağı belirtilmektedir.


Söz konusu işletme anketi Dünya Bankası tarafından geliştirilmiş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistitik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Yatırım Destek Tanıtım Ajansı, Kalkınma Ajansları ve Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfının katkılarıyla proje için ülkemize uyarlanmıştır. Anket neticesinde “Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirmesi” raporu ve her bir 26 Düzey 2 bölgesi için “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi” raporu yayınlanacaktır. Yatırım ortamının bölgesel düzeyde ilk defa analiz edileceği anket için görüşülecek firmalar TÜİK İş Kayıtları temel alınarak tespit edilmiştir.


Kalkınma Bakanlığından gönderilen yazıda devamla; araştırma şirketleri tarafından ankete katılmaları için iletişime geçilecek firmaların bu talebe olumlu yaklaşmaları ve anket sorularına eksiksiz yanıt vermelerinin projenin yürütülmesi ve değerlendirilmelerin sağlıklı bir şekilde yapılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, TOBB’den proje bülteninin üyelerimize gönderilmesi ve firmaların ankete katkı vermeleri konusunda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi talep edilmiştir.


Bu çerçevede; Yalvaç (TR61) illerinde, söz konusu anketiuygulayacak olan firmaya. Üyelerimizin yapılacak olan ankete olumlu yaklaşarak katkı sağlamaları hususu önemle duyurulur.

Duyuru Ayrıntıalrı