Yalvaç Ticaret Ve Sanayi Odası ve Ticaret Sicilinin kapsamında yer alan gerçek veya tüzel kişilerin kuruluş, değişiklik ve terkin işlemleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Tüzüğü hükümleri gereğince yapılmaktadır.


Ticaret Sicil Memurluğunun Hizmetleri

Şirket, şahıs, kooperatif ve iktisadi işletmeler vb. kuruluş, değişiklik, tadil ve terkin tescillerini incelemek ve tescil-ilan etmek

Sicil tastiknamesi, ihale durum belgesi, ortaklık durum belgesi, yetki belgesi, noter belgesi vb. belgelerin tanzim etmek

Resmi kurum ve kuruluşların yazışmalarına cevap vermek

Ticari işletme rehni tescili yapmak

Aleniyet ilkesi gereği üyelere ve bilgi edinmek isteyen ilgililere dosyaların incelenmesi konusuna yardımcı olmak