TOBB 'dan üyelerimize gönderilen faaliyet kodu doğrulama yazılarında yazılı olan faaliyet kodu ile üyenin iştigali uyuşmuyorsa...

10 gün içerisinde başvuru formu,

İadeli taahhütlü olarak yollanmalıdır.

Başvuru formuna ek:

1-Başvuru formunu imzalayan Firma yetkilisine veya yetkilerine ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti


2-İtiraz sürüsi içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığına düzeltme beyannamesi verilerek faaliyet kodunun değiştirilmesi halinde, bu değişikliği tesvik eden belge eklenecektir. Bu ekleri havi olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.


3-Oda üyelerinin itiraz başvuru formunda SMMM/YMM imza, kaşe ve mühürünün yer alması zorunludur. Buna havi olmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.


4-Yapılacak itirazlar hakkında soruları cevaplamak üzere 444 62 23 numarasından ulaşılacak bir çağrı merkezi bulunmaktadır.