Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporlarının düzenlenmesi Usul ve Esasları kapsamında;


Kapasite Raporu düzenlenebilmesi için,


. Sadece Odamıza kayıtlı firma olması,


. Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi, 


. 5174 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre bulunduğu yerdeki odaya kaydolmak zorunda olan şube ve fabrikaların, kapasite raporları, bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi,

gerekmektedir.

 

Kapasite Raporu Müracaatı sırasında istenecek belgeler:


1. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Kapasite Raporu Başvuru Formu İçin Tıklayınız...


KAPASİTE RAPORU ÖDEME AŞAMALARI Kapasite Raporu TOBB ödemeleri aşağıda yer alan Banka Hesap IBAN numaralarıın herhangi birine 3.750 TL yatırılabilirsiniz

T.O.B.B
Hesap Numaraları

Halkbank  Çukurambar Ticari Şub.

TR 14 0001 2001 3110 0016 0000 38

Ziraat Bankası Akay Şubesi

TR 02 0001 0007 6005 9943 5050 32 

İş Bankası Akay Şubesi

TR 10 0006 4000 0014 2010 7855 29 

Vakıflar Bankası Merkez Şubesi

TR 21 0001 5001 5800 7293 5864 13 

Akbank  Bakanlıklar Şubesi

TR 35 0004 6001 5388 8000 0690 72 

YALTSO' nun aşağıda belirtili hesap numaralarından herhangi birine yada Yaltso veznesine firma adına 3.700 TL Kapasite Raporu Düzenleme Ücreti olarak yatırılabilir siniz

YALTSO
Hesap Numaraları

Ziraat Bankası Yalvaç Şubesi

TR86 0001 0001 3632 7654 3850 01

İş Bankası Yalvaç Şubesi

TR16 0006 4000 0013 3200 0070 22