Oğuz KODAL
(Genel Sekreter Vekili)
 
 
Mustafa PİŞİRİCİ
(Bilgi İşlem Memuru)
 
Halil KOCABEY
(Tİcaret Sicil Müdürü)
   
 
İbrahim Bıçaklı
(Ticaret Sicil Memuru)
   
 
Gönül SÖNMEZ
Hizmetli