Ticaret Sicil Dokümanları için Tıklayınız


A.KURULUŞ


Tüm kuruluş işlemlerinde kayıt için öncelikle MERSİS’ e ( Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ) giriş yapılması gerekmekte olup, Ticaret Sicil Müdürlüğünden kontrol onayı alındıktan sonra tescil aşamasına geçilmektedir.


1.Şahısİşletmesi Kayıt Talep Formu(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),(1 asıl-1 fotokopi)

2. Mersis çıktısı (Islak İmzalı)

3. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)(1 asıl-1 fotokopi)

4. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

5. Yalvaç İlçesidışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

6. Fotoğraf (2 adet),

7. Vergi levhası (2 fotokopi)

8. Vergi dairesinden alınmış mükellefiyet belgesi aslı

9. İşyeri Kira İse Kira Mukavelesi Fotokopisi, Mülk İse Tapu Senedi 2 adet Fotokopisi

10. Birinci sınıf deftere tabii olduğunu gösterir defter tasdiki fotokopisi

11.EsnafTacir Taahhütnamesi(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)(1 asıl-1 fotokopi)

12. Oda Taahhütnamesi  (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)(1 asıl-1 fotokopi)İkrazatçılık yapacaklar :


1.Şahısİşletmesi Kayıt Talep Formu(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)(1 asıl-1 fotokopi)

2.Oda Taahhütnamesi(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) (1 asıl-1 fotokopi)

3.EsnafTacir Taahhütnamesi(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) (1 asıl-1 fotokopi)

4. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) (1 asıl-1 fotokopi)

5. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

6. Yalvaç İlçesidışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

7. Fotoğraf (2 adet),

8. Vergi levhası. (2 fotokopi)

9. Vergi dairesinden alınmış mükellefiyet belgesi aslı

10. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısı, faaliyet izin belgesi, ikrazatçılık beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği (2 adet asıl).

11. İşyeri Kira İse Kira Mukavelesi Fotokopisi, Mülk İse Tapu Senedi Fotokopisi(2 adet)

12. Birinci sınıf deftere tabii olduğunu gösterir defter tasdiki fotokopisi(2 adet)

13. Mersis çıktısı (Islak İmzalı)B.ŞUBE AÇILIŞI


Başka bir sicil memurluğuna kayıtlı gerçek kişi tacirin Yalvaç Şubesinin açılışı :


1.Şahısİşletmesi Şube Kayıt Talep Formu(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) (1 asıl-1 fotokopi)

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) (1 asıl-1 fotokopi)

3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre), (1 asıl-1 fotokopi)

4. Şube açılışı için Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı, (1 asıl-1 fotokopi)

5. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

6. Yalvaç İlçesidışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

7. Fotoğraf (2 adet),

8. Vergi levhası. (2 fotokopi)

9. Vergi dairesi tarafından düzenlenmiş yoklama fişi veya mükellefiyet belgesi. (2 fotokopi)

10. İşyeri Kira İse Kira Mukavelesi Fotokopisi, Mülk İse Tapu Senedi Fotokopisi (2 fotokopi)

11. Mersis çıktısı (Islak İmzalı)Merkezi Yalvaç’da olan gerçek kişi tacirin şube açılışı kayıt evrakları:


1.Şahısİşletmesi Şube Kayıt Talep Formu(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış) (1 asıl-1 fotokopi)

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

3. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

4. Yalvaç İlçesidışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

5. Fotoğraf (2 adet),

6. Vergi levhası(2 fotokopi)

7. Vergi dairesi tarafından düzenlenmiş işe başlama yoklama fişi veya mükellefiyet belgesi. (2 fotokopi)

8. İşyeri Kira İse Kira Mukavelesi Fotokopisi, Mülk İse Tapu Senedi Fotokopisi(2 fotokopi)


9. Mersis çıktısı (Islak İmzalı)


C.MERKEZ NAKLİ


Başka bir sicil memurluğuna kayıtlı gerçek kişi tacirin merkezinin Isparta’ya nakli:


1.Merkez Nakli Kayıt Talep Formu(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

3. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre), (1 asıl-1 fotokopi)

3. Merkez nakli için Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 111. maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınmış belge aslı, 1 adet fotokopisi

4. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

5. Yalvaç İlçesidışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

6. Fotoğraf (2 adet),

7. Vergi levhası(2 fotokopi)

8. Vergi dairesi tarafından düzenlenmiş işe başlama yoklama fişi veya mükellefiyet belgesi. (2 fotokopi)

9. İşyeri Kira İse Kira Mukavelesi Fotokopisi, Mülk İse Tapu Senedi Fotokopisi(2 fotokopi)


Ç.UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ


1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı) (1 asıl-1 fotokopi)

2. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

3. Yalvaç İlçesidışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl- 1 adet fotokopi),

4. Vergi levhası (2 fotokopi)

5. Tescil Talepnamesi (Noterden)Gerçek kişi ad veya soyadı değişikliği :


1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

2. Ad veya soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya mahkeme yada noter onaylı örneği (1 adet asıl-1 adet fotokopi),

3. Yeni çıkartılan, T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl - 1 fotokopi) ve Yalvaç İlçesidışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (2 adet asıl),

4. Tescil Talepnamesi (Noterden)  


D.DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Gerçek kişi iş adresi değişikliği :


1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

2.T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

3.Vergi Levhası (2 fotokopi)

4. Vergi dairesi tarafından düzenlenmiş işe başlama yoklama fişi veya mükellefiyet belgesi (2 fotokopi)

5. İşyeri Kira İse Kira Mukavelesi Fotokopisi, Mülk İse Tapu Senedi Fotokopisi(2 fotokopi)

6. Tescil Talepnamesi (Noterden)


Gerçek kişi iş konusu değişikliği:


1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

2.Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış yeni nace kodu eklenmiş haliyle mükellefiyet belgesi

3. Vergi Levhası (2 fotokopi)

4. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

5.Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl- 1 adet fotokopi)

6. Tescil Talepnamesi (Noterden)


Gerçek kişi iş konusuna ilave:


1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden iş konusuna ilaveye ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi, (2 fotokopi)

3. Vergi Levhası (2 fotokopi)

4. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

5. Yalvaç İlçesidışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi(1 adet asıl-1 adet fotokopi)

6. Tescil Talepnamesi (Noterden)


Gerçek kişi sermaye değişikliği:


1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış).

2. Tescil ve ilan harçları yatırılarak dekont asılları alınır.


İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin değişiklik işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği (2 adet asıl) aranır.

 

E.SİGORTA ACENTELİĞİ


1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış), (1 asıl-2 fotokopi)

2. Acentelik sözleşmesi (1 asıl - 2 fotokopi),

3. Noter onaylı acentelik vekaletnamesi (1 asıl - 4 fotokopi),


Acenteliğin feshi : Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış) ve noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl - 3 fotokopi) aranır.F.TİCARETİ TERK


1.Kapanış Formu  (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

2. Vergi dairesinden alınmış vergi kaydının kapatıldığına ilişkin terk yoklama fişi veya terk tarihini gösterir mükellefiyet belgesi (2 fotokopi)

3. 538 sayılı icra iflas kanununun 44. maddesi gereğince alınacak imzalı belge. (1 asıl-1 fotokopi)

 G. ESNAF-TACİR AYRIMI KOMİSYONU KARARI SONUCUNDA TERK


1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),

2. Esnaf / Tacir Ayırımı Komisyonu kararı.H. VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ

 

1. Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve varislerinden biri tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

2. Veraset ilamının aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği. (1 asıl-1 fotokopi)