İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR HK.

Birliğimizden (TOBB) gelen 07.12.2015 tarih ve 22611 sayılı yazıda

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü"kapsamında, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin, 18 Aralık 2015 tarihine kadar, işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi komisyonunda yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmesi gerektiği,Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu'na www.tobb.org.tr/MaliyeSosyalPolitikalar adresinden ulaşılabileceği, bildirilmiştir.

 

Üyelerimize ilanen duyurulur.