Tİcaret Sicil Dokümalarına Ulaşmak İçin Tıklayınız

A. KURULUŞ:


Tüm kuruluş işlemlerinde kayıt için öncelikle MERSİS’ e         ( Merkezi Sicil Kayıt Sistemi ) giriş yapılması gerekmekte olup, Ticaret Sicil Müdürlüğünden kontrol onayı alındıktan sonra tescil aşamasına geçilmektedir.

1.KooperatifKayıt Talep Formu (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

2. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 24.maddesine göre düzenlenmiştaahhütname(Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

3. Noter ile İlgili Makamdan onaylı ana sözleşme, 2 adet

4. Mersis çıktısı

5. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği, (1 asıl-1 fotokopi)

6. Ortakların;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet eden ortakların muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi),

7. Yönetim kurulu üyelerinin noter onaylı tescil talepnamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 adet fotokopi).

 8. Fotograf ( 2 Adet )


C.GENEL KURUL :


1.Genel Kurul Tescil Talep Formu(Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),   (1 asıl-1 fotokopi)

2. Genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazirun cetveliaslı,

c) Komiser atama yazısı aslı,

3. Yönetim Kurulu seçimi var ise ;

Yönetim kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzamına ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

4. Değişen yönetim kurulu üyelerinin;

a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi),

c) Noter onaylı imza beyannamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 adet fotokopi).

5. Yönetim ve denetim kurulu raporları, ( 1 Asıl )

6. Bilanço, gelir tablosu, ( 1 Asıl ) 


Ç.YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA TESCİLİ :1.Dilekçe(Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış) , (1 asıl-1 fotokopi)

2. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa, yerine yedek üyenin atanması, yeni görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 2 fotokopi),

3. Değişen yönetim kurulu üyelerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi),

c) Noter onaylı imza beyannamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 adet fotokopi).

D.ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :1.Genel Kurul Tescil Talep Formu(Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),  (1 asıl-1 fotokopi)

2. Değişikliğe ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 2 fotokopi),

3. Değişikliğe ilişkintadil metni(3 asıl ),

4. İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün anasözleşme değişiklik izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği, (1 asıl-1 fotokopi)

5. Değişikliğe ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazirun cetveliaslı,

c) Komiser atama yazısı aslı, (1 asıl-1 fotokopi)

6. Yönetim ve denetim kurulu raporları, ( 1 Asıl )

7. Bilanço, gelir tablosu, ( 1 Asıl )

8. Damga vergisinin ödendiğini gösterir dekont fotokopisi

 


E.ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :


1.Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), (1 asıl-1 fotokopi)

2. Adres değişikliğine ilişkin noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

3. İşyeri Kira İse Kira Mukavelesi Fotokopisi, Mülk İse Tapu Senedi (2fotokopi)

 

F.TASFİYEYE GİRİŞ :


1.GenelKurul Tescil Talep Formu(Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış),  (1 asıl-1fotokopi)

2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazirun cetveliaslı,

c) Komiser atama yazısı aslı, ),(1 asıl-1fotokopi)

3. Tasfiyeye geçişle ilgili noter onaylıyönetim kurulu kararı(1 asıl - 3 fotokopi),

4. Yetkililer tarafından imzalı tasfiye başlangıç bilançosu ( 1 asıl - 1 fotokopi),

5. Değişen yönetim kurulunun veya yönetim kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),

b) Yalvaç İlçesi dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi),

c) Noter onaylı imza beyannamesi (Islak imzalı - 1 adet asıl-1 adet fotokopi),

6. Yönetim ve denetim kurulu raporları, ( 1 Asıl )

7. Bilanço, gelir tablosu, ( 1 Asıl )

8. Damga vergisinin ödendiğini gösterir dekont fotokopisi

 

 

 


G.TASFİYE SONU :


1.Kapanış Formu(Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), ),(1 asıl-1fotokopi)

2.Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylıgenel kurul toplantı tutanağı(1 asıl - 3 fotokopi),

b)Hazirun cetveliaslı,

c) Komiser atama yazısı aslı, ),(1 asıl-1fotokopi)

3. Yetkililer tarafından imzalı tasfiye sonu bilançosu (3 asıl),

4. Yönetim ve denetim kurulu raporları, ( 1 Asıl )

5. Sıfır bilanço ( 3 Asıl )

6. Damga vergisinin ödendiğini gösterir dekont fotokopisi