Sayısal Takoğraf Kartı (Dijital Ehliyet) başvurusunda talep edilen belgeler

Sayısal Takoğraf Kartı (Dijital Ehliyet) başvurusunda talep edilen belgeler aşağıda tanımlanmıştır.

Sayısal Takoğraf Kartı (Dijital Ehliyet) başvurusunun Odada yapılmasının talep edilmesi durumunda istenilen belgeler aşağıda tanımlanmıştır.


 • Sürücü Kartı
 • Nüfus cüzdanı veya Sürücü belgesi
 • 1 Adet biyometrik fotoğraf

 


 • Şirket Kartı
 • Oda Kayıt Sureti veya Oda faaliyet belgesi
 • Vekaletname aslı ve fotokopisi (Şirket yetkilisi haricinde yapılacak başvurularda sayısal takograf işlemlerini yürütmeye yetkili ifadesi yer alan vekaletname talep edilir.)
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin (şirket yetkilisinin) Nüfus Cüzdanı aslı
 • Taahhütname (başvuru sırasında sistem üzerinden alınarak firma yetkilisi tarafından imzalanacak)
 • Şirket Kaşesi


 • Servis Kartı
 • Oda Kayıt Sureti veya Oda faaliyet belgesi
 • Vekaletname aslı ve fotokopisi (Şirket yetkilisi haricinde yapılacak başvurularda sayısal takograf işlemlerini yürütmeye yetkili ifadesi yer alan vekaletname talep edilir.)
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Servis kartı hangi servis sorumlusu üstüne alınacaksa ona ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Taahhütname (başvuru sırasında sistem üzerinden alınarak firma yetkilisi tarafından imzalanacak)
 • Servis Kaşesi


Başvuru ve ayrıntılı bilgi için http://staum.tobb.org.tr