Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

KOSGEB Kobi Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazıda 

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen “Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri”nin bu yılki başvurularının başladığı belirtilmiştir” . Sözkonusu ödül, girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade etmektedir.


Ödülün amacı işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak, potansiyel girişimcileri cesaretlendirmektir. Girişimciliğin ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde teşviki alanında En İyi Uygulamaların ödüllendirilmesinde altı ödül kategorisi bulunmaktadır:

 

1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi

2. Yeteneklere Yatırım Yapmak

3. Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi

4. İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi

5. Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu(Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi

6. Sorumlu Girişimcilik

 

Yarışmaya; yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları; kamu-özerk ortaklıkları ve üniversiteler başvurabilecektir. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2015’tir. Başvuru formu ekte olup, başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=262 adresinden ulaşılabilir.