Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporlarının düzenlenmesi Usul ve Esasları kapsamında;


Kapasite Raporu düzenlenebilmesi için,


. Sadece Odamıza kayıtlı firma olması,


. Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi, 


. 5174 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre bulunduğu yerdeki odaya kaydolmak zorunda olan şube ve fabrikaların, kapasite raporları, bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenmesi,

gerekmektedir.

 

Kapasite Raporu Müracaatı sırasında istenecek belgeler:


1. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Kapasite Raporu Başvuru Formu