YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 MART AYI MÜŞTEREK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI YAPILDI

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve ilgili yönetmelik gereği yılda iki defa düzenlenen “Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısının 2016 yılı birinci toplantısı, 29 Mart 2016 Salı günü saat 20:30’da Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Odamız Meclis Başkanı Fevzi Yüncü ve Yönetim Kurulu Başkanı R. Nuri Dirik başkanlığında yapılan toplantıya, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları ve meslek komitesi üyeleri ile, Garanti Bankası A.Ş. Yalvaç Şubesi Müdürü Baki Kayan katıldılar.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Dirik yaptığı konuşmasında;

 “Değerli Meslek Komite Üyeleri hepiniz hoş geldiniz.

            Meslek Komiteleri mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensupların birbirleriyle ve halk ile ilişkilerinde meslek disiplinini, dürüstlüğü çerçevesinde önerilerde bulunmak, kendi meslek gruplarıyla ilgili konular hakkında yararlı ve gerekli gördükleri tedbirlerin alınmasını araştırma, inceleme yapılmasını yönetim kuruluna teklif ederler.

            Oda tarafından kendilerine iletilen mesleklerle ilgili konuları araştırmak suretiyle görüş bildirirler. En önemlisi meslek kurallarına riayet etmeyen meslek mensupları hakkında gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna teklifte bulunurlar.

            Meslek Komitesi toplantıları bizim için büyük önem taşımaktadır. Odamız üyelerinin yaşadıkları sorunların meclis salonuna taşımasının üyelerimize daha kaliteli hizmetler sunulması ve rahatsızlıkların ilk ağızdan dinlenerek çözüm üretilmesi anlamında çok ciddi ve önemlidir ve komiteler çalıştığında meclisimiz daha da verimli çalışacaktır.

            Sizlerin bizlere, bizlerin de ortak akla ihtiyacı vardır. Biz bu ortak akılda etkin rol oynamak istiyoruz.

            Sorunların belirlenmesi ve çözümü sadece sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla olmayacağını biliyoruz, yerel yönetim ve kamunun da desteğine ve katılımına ihtiyacımız vardır.

            Sayın katılımcılar; Sizlere kısaca Odamızın faaliyetleriyle ilgili bilgi vermek istiyorum.

            Üyelerimizin sektördeki yaşanan son gelişmeleri görmelerine imkan sağlayabilmek amacıyla her yıl çeşitli fuarlara katılım sağlanmaktadır. Bir çok üyemizin bu fuarlara katılarak sektördeki gelişmeleri görmelerine, bağlantı yapmalarına olumlu katkılarda bulunulmuştur.

            Fuar gezilerini sizlerden gelen talepler üzerine planlamakta ve düzenlemekteyiz. Görmek istediğiniz fuarlar varsa bunları burada söyleyebilirsiniz yada her yıl yaptığımız anketlerle bizlere iletebilirsiniz, gelen taleplere göre yeterli çoğunluğa ulaştığımız takdirde nerede olursa olsun o fuara üyelerimizi götürmek istiyoruz.

            Yeni girişimcilerin KOSGEB desteklerinden yararlanması ve gerekli olan sertifikayı almaları için yılda en az iki defa eğitim düzenlenmekteyiz. Önümüzdeki nisan ve mayıs aylarında 50 kişinin daha seminerlere katılması ve sertifika sahibi olması amacı ile çalışmalarımız sürmektedir.

            Organize Sanayi Bölgesi konusunda, Yalvaç OSB’nin Bakanlık onaylı en son hisse dağılımı; % 85 Isparta Özel İdaresi ve % 15 Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası şeklindedir. Geçtiğimiz günlerde Yalvaç Belediyesi yazı ile müracaat ederek OSB’nin tamamlanmasına destek olmak için hisse devir almak istediklerini bildirdiler. Yapılan görüşmeler neticesinde de özel idarenin hissesinden %35’inin Belediyeye aktarılmasına olumlu bakıldı. Önümüzdeki günlerde resmi devir işlemleri için çalışmalar tamamlanacaktır. Belediyenin hisse alarak ortak olması OSB’de geriye kalan işlemleri hızlandıracağını düşünüyoruz. Belediyeye ait OSB içindeki arazilerin de katılım payı olarak OSB Tüzel Kişiliğine devredilebileceğini ayrıca belirtmek isterim.

Yalvaç OSB’de Onaylanmış İmar planına göre;

5.000 - 7.000 m2 B tipi parsel sayısı 44 Adet, toplam sanayi alanının %29,88’i,

7.001 - 10.000 m2 C tipi parsel sayısı 36 Adet, toplam sanayi alanının % 34,57’i,

10.001 – 20.000- m2 D tipi parsel sayısı 24 Adet, toplam sanayi alanının % 35,55’i, oluşturarak toplam 104 adet parsel bulunmaktadır.

     İş adamları ve Müteşebbis heyet tarafından İlk etap olarak yaklaşık 427.500 m2 alan da 40 parsel belirlenmiş olup, ilk müracaat eden 30 yatırımcıya yetecek kadar parsel mevcuttur.

     Şu anda 12’si dışarıdan toplam 40 yatırımcı Yalvaç OSB den arazi talebinde bulunmuştur. Talepler içinde çalıştıracakları işçi sayısı toplamı 666 kişidir.

Bu müracaatlarla OSB sanayi parselleri doluluk oranı şimdiden %55 e ulaşmıştır. Arazi tahsislerine başlandığında Yalvaç OSB’nin kısa sürede %100’e ulaşacağına inanılmaktadır.

     Isparta İl Özel İdaresi ve Odamızın koyduğu sermayelerle bu güne kadar Yalvaç OSB adına toplam 215.547- m2 arazi satın alınarak kamulaştırması Yalvaç Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. İlk etap olarak seçilen bölgedeki 2 adanın tamamının kamulaştırılması tamamlanmak üzeredir.

     Bundan sonra yapılacaklar ise; Yalvaç Belediyesi’nin Yalvaç OSB’de hisse alması için gerekli çalışmaların yapılması, parselasyon işlemlerinin tamamlanmasından sonra bir yandan altyapı, plan-proje işleri yapılırken diğer yandan da, yatırımcılara arazi tahsisi yapılabilir hale gelecektir.

     İlk etap olarak belirlenen alanın altyapı işlemlerinde; Belediye’nin imkanlarından faydalanılarak yapılması yada 3 yıl ödemesiz toplam 13 yıl vadeli %2 faizli Bakanlık kredisi kullanılarak tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Yalvaç OSB sinde %60 yatırım arazisi destek imkanı bulunmaktadır.

     Değerli katılımcılar, sizlere aktarmak istediğimiz bir diğer konu da doğalgaz konusudur.

Odamızdan ve yerel basından da takip edenlerin bildiği gibi, Odamız Organize Sanayi Bölgesi ve Doğalgaz konularını Odamızın stratejik planına alarak, öncelikli hedefler olarak sürekli takip etmektedir.

Bildiğiniz üzere boru hattı döşeme işine yetkili firma tarafından başlanmış ve yaklaşık 15 km lik bir kısmı tamamlanmıştır. Firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde toplam 35 km olan boru hattının,  2016 Eylül-Ekim aylarında bir aksilik olmazsa tamamlamak istediklerini söylemişlerdir.

Yalvaç şehir içi hattına da başlanması halinde ana boru ve iç şebekenin en geç önümüzdeki yıla tamamlanabileceği ve ilçemizde doğalgaz kullanılabileceği kanaatindeyiz.

İscehisar-Yalvaç Doğalgaz Ana Boru hattı yapım işini Botaş’ tan ihale ile alan Dİmsa Ltd. Şti. ve Doğalgaz şehir içi şebekesini yapma yetkisi bulunan Torosgaz A.Ş. ile temaslarımız hala devam etmekte ve çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunulmaktadır.

Sayın komite üyeleri;

Son dört yıldaki Odamıza kayıtlı bulunan faal şirket sayılarına baktığımızda yıllık ortalama artış oranı %18 civarındadır. Bu oran Avrupa birliğinin neredeyse iki kat üstünde. Ancak bu artış oranına karşın şirketlerimiz kurumsallaşarak büyüyemiyor başladıkları yerde kalıyorlar. Sonrada küresel rekabet ortamında ya geride kalıyor ya da kaybolup gidiyorlar. Dolayısıyla şirket kurmakta gösterdiğimiz başarıyı büyümekte gösteremiyoruz.

İşte bu yüzden Ticaret ve Sanayi Odası olarak firmalarımızın bunu başarmalarına ve küresel ekonomiye entegre olmalarına yardımcı olacak projeler üretip, çalışmaktayız.

Geçtiğimiz yıl Odamızca, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında, İlçemizin zengin turizm değerlerinin çeşitlendirilmesi, ekonomik değerlerinin artırılması ve Yalvaç’a gelen turistlerin daha uzun süre kalmalarını sağlamak amacıyla “Yalvaç’ın Turizm Master Planı” isimli proje tamamlandı. Bu proje kapsamında 30.000-TL hibe alındı. Yapılan analizler, anketler, toplantılarla Yalvaç’ın Turizm Master Planı ortaya çıkarıldı ve tüm paydaşlarımızın kullanımına sunuldu.

Bu yıl da, Odamız tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamında Gelendost’ta ve Yalvaç’ta faaliyet gösteren elma, kayısı, armut gibi meyve üretimi ve ticareti yapan tüzel kişi firmalarımızın sektörel olarak yurtdışına açılmaları amacıyla proje hazırlanarak onaylanmıştır. Proje 3 yıl boyunca devam edecek ve bu kapsamda yapılan tüm eğitim, analiz ve yurt dışı, yurt içi iş gezisi seyahat harcamalarına bakanlık tarafından %75 hibe verilecektir.

     Proje kapsamında seçilen kümelenme sektöründe faaliyet gösteren firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

İşletmelerin pazarlardaki etkinliğinin artması, işletmenin rekabet gücünün artması ile mümkün hale gelecektir.

Rekabet gücünü belirleyen unsurlar ise yeni teknolojilere gösterilen hassasiyet ar-ge kapasitelerini güçlendirme ve bilgiye dayalı ekonominin getirdiği yeni koşullara uyum sağlama gibi becerilerdir.

 Küresel rekabetin belirleyici olduğu bir dünyada kendi başımıza yaşıyormuş gibi yapamayız. Dünyadaki gelişmelere duyarsız kalarak kapılarımızı kapatıp azıcık aşım kaygısız başım politikalarının zamanı geçmiştir.

Bugünün dünyasında verimli çalışmayan proje üretmeyen dışarıya açılmayan şirketlerin, işletmelerin büyüme ihtimalleri son derece düşüktür. Bu çağda ezbere iş yapmayı bırakıp planlayarak farklılaşarak, markalaşarak hareket etmemiz gerekmektedir.

Değişimleri sadece firmalarımızdan beklemiyoruz. Oda sistemimizde değişikliklere gittik, hizmet kapasitesini geliştirdik, geliştirmeye de devam ediyoruz. Zira Odalarımız sadece Kanunla verilen klasik hizmetlerini yerine getirmek üzere örgütlenmiştir. Oysa değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak zorunda olan işletmelerimize yeni ve yenilikçi hizmetler sağlamak zorundayız.

Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi amaçlayarak üye memnuniyet odaklı çalışan Odamız, 2012 yılında TSE ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaya başlamış ve belgelendirilmiştir. 2013 yılında TOBB Akreditasyon Belgesi için TOBB’a müracaat etmiş ve yapılan denetimler sonucunda sisteme dahil olarak sertifikalandırılmıştır. Akredite Oda ne demek, 5 yıldızlı Oda demektir. Bugün Almanya, Fransa gibi Avrupa daki bir çok ülkede bulunan Odalar üyesine nasıl hizmet veriyorsa Akredite olan Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’ da aynısını ve daha fazlasını veriyor demektir.

Meslek komitelerinizin değerli üyeleri, sizlerin önerileri bizler için çok önemlidir. Her zaman ışık tutmuş yol göstermiştir. Çünkü sorunlarla mücadele eden birebir yaşayan sizlersiniz bizlere her zaman destek oldunuz sizlerin bu destekleri, bizleri daha çok çalışmaya yöneltmiştir. Sizlerin destekleri bizlere güç vermiştir, bundan sonra da destek vereceğinizden emin olarak sizlere iyi akşamlar bol kazançlar diler, hepinize kendim ve Odam adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkanın yaptığı konuşmanın ardından Garanti Bankası A.Ş. Yalvaç Şube Müdürü Baki Kayan banka faaliyetleri ile ilgili komite üyelerine bilgiler verdi ve Garanti Bankası ile Odamız arasında işbirliği protokolü imzalandı.

     Daha sonra meslek komitesi üyeleri çeşitli konulardaki eleştiri ve önerilerini dile getirdiler.

         Toplantıda meslek komitesi üyelerinin eleştirileri ve önerileri daha sonra bir rapor şeklinde düzenlenerek yönetim kuruluna sunulacak.

Gündem maddeleri tamamlanan toplantı, Meclis Başkanı Fevzi Yüncü tarafından kapatıldı.

 


Haber Resimleri