UFUK 2020

03/29/2016

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; 2014-2020 yıllan arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütülecek olan alanındaki dünyanın en büyük hibe programı Ufuk 2020 kapsamında sektörler arası ve uluslararası işbirlikleri temelinde araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ülkemiz Ufuk 2020 Programı'na Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkeleri ile eşit hak ve statüde katılım sağlamaktadır. Ufuk 2020 Programı sadece Üniversiteler ve akademik kuruluşlar için değil, sanayi sektörü ve KOBİ'ler için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Ufuk 2020 Programı'ndan sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları, bireysel araştırmacılar faydalanabilmektedir. 

Ufuk 2020 Programı'na katılım sayesinde firmalarımızın, hedef pazarlarındaki müşteri, tedarikçi ya da uluslararası paydaşlar ile işbirlikleri desteklenmektedir. Bu doğrultuda, özel sektörümüzün yeni piyasalara etkin erişimlerini sağlayan ve ihracat potansiyelini arttıran araştırma ve inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi mümkün olmaktadır. Program kapsamında dahil olunan projelerin araştırma ve inovasyon giderleri %87.5 ile %125 arasında değişen oranlarda ve ön ödemeli olarak finanse edilebilmektedir. 

    Ayrıca Ufuk 2020 Programı kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişiminisağlamak amacıyla entegre ve tamamlayıcı finansal araçlar ve danışmalık hizmetlerini de içeren "lnnovFin- Yenilikçiler için AB Finansmanı" Programı oluşturulmuştur. Avrupa Yatırım Fonu (EIF-European Investment Fund) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) arasında 16 Mart 2016 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde, önümüzdeki iki yıllık süre içinde araştırma ve yenilik alanında yenilikçi KOBİ'lere finansal aracılar kullanılarak toplamda 20 milyon Avro kredi sağlanabilecektir.