TOBB-KAPASİTE RAPORU OTOMASYON SİSTEMİ VE RAPORTÖR EĞİTİMİ 26 MART 2016 GÜNÜ ATSO DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Birliğimiz tarafından TOBB Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminde kayıtlı olan raportörlere yönelik “Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi ve Raportör Eğitimi” 26 Mart 2016 günü Odamızda gerçekleştirilmiştir.

 Atso Eğim Salonunda yapılan ve Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Konya ve Muğla il ve ilçe ticaret ve sanayi odalarından toplam 30 raportör katıldığı eğitime, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’ndan kapasite raporları işlemlerinde yetkili raportör olan Genel Sekreter Mehmet Sesli ve Ticaret Sicil Müdür V. Oğuz Kodal katıldı.

Eğitimde, “Kapasite Raporlarının Düzenlemesi Usul ve Esasları” konusunda TOBB Sanayi Müdürü Mehmet Ali Bayram tarafından katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verilmiştir.

Ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla Odalarca düzenlenen Kapasite Raporları’nın önemine değinilerek, bu belgenin Yatırım Teşvik Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Sanayi Sicil Belgesi gibi pek çok belgenin hazırlanmasında kilit nokta oluşturduğu ifade edilmiştir.

Verilerin düzgün saklanması ve istatistiklerin oluşturulması açısından Kapasite Raporları’nın usulüne uygun hazırlanmasının ve otomasyon sistemine girilmesinin büyük önem taşıdığı, bu aşamada en önemli sorumluluğun TOBB’den eğitim almış eksper ve raportörlere düştüğü belirtmiştir.

TOBB Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi üzerinden örnek uygulamalı olarak kapasite raporu girişi yapılan eğitime, uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin dile getirilmesinin ardından son verilmiştir.