Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 11.12.2015 tarih ve 23149 sayılı yazıda Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında var olan Gümrük Birliği’nin güncellemesi çalışmasının başlatıldığı bildirilmiştir.


Güncellenme çalışması, esasen, var olan Gümrük Birliği ilişkisinin sorunlu alanlarına çözüm bulmak ve Gümrük Birliği kapsamını, tarımsal ürünler, hizmet ticareti ve kamu alımları gibi yeni alanlara genişletmeyi öngörmektedir. Müzakerelerin başlatılması için gerekli, değerlendirme, istişare ve onay çalışmaları, AB tarafında ve Ülkemizde sürdürülmektedir. Ülkemizde, konuya ilişkin çalışmalar T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmektedir.


İlgili süreç çerçevesinde, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi başlığı altında mevcut durumun tespiti ve AB ile müzakerelerdeki muhtemel ülkemiz pozisyonlarının belirlenmesi amacıyla, Ülkemiz ve AB pazarına giriş bağlamında yaşanan sorunlar ile karşılıklı pazar açılımı çerçevesinde talepkar ve korumacı olunabilecek alanlar ile belirtilmesinde fayda görülen diğer hususların bildirilmesi istenmiştir.


İlgili görüşlerinizin, Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere 21 Aralık 2015 saat 12:00’ye kadar aşağıda iletişim bilgileri yer alan personelimize gönderilmesini  rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.