KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

03/21/2016

KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 10. Kalkınma Planı, 64. Hükümet Programı KOBİ Stratejisi Eylem Planı ve Sanayi Stratejisi Eylem Planında belirtilen öncelikler dikkate alınarak,


1. “Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” (Tüm Türkiye) (Isparta 2. Bölgede)

2. “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması” (3,4,5 ve 6. Bölgeler)


başlıklarında  Proje Teklif Çağrıları hazırlanarak yürürlüğe alınmış ve KOSGEB kurumsal internet sayfasında (www.kosgeb.gov.tr) yayınlanmıştır. Ekte bir örneği bulunmaktadır.


Proje başvuruları 1 Nisan – 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacak olup, Destek Programı Başvuru ve Uygulama Klavuzu önümüzdeki hafta başında yayınlanacaktır.