MHP DEN ODAMIZA ZİYARET

MHP İl Başkanı,  MHP Yalvaç İlçe Başkanı, Yalvaç Belediye Başkanı, Sarıidris Belediye Başkanı ve MHP Yöneticileri  Odamıza ziyarette bulundular