İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİNDE YENİ DÜZENLEMELER RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

02/15/2018

Yönetmeliğe göre yapılan başlıca düzenlemeler ve satır başları şu şekilde

-İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi Ticaret İl Müdürlüklerinden adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak.

- Ticaret İl Müdürlükleri tarafından alınan yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıl olacak.

- Yetki belgesi alabilmek için en az lise mezunu olma, mesleki yeterlilik belgesine sahip olma ve devletin güvenliğiyle anayasal düzene karşı suç işlememiş olma şartları aranacak.

- Yetki belgesi başvurusu yapacak işletmelerde, en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması, teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması, işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olması gibi şartlar aranacak.

- İkinci el araçların satışında "taşıt teslim belgesi" düzenlenecek. Belgede, aracın kilometre bilgileri, boyalı ve değişen parça bilgileri yer alacak.

- 8 yaş veya yüz atmış bin kilometre altındaki araçlar için ekspertiz raporu alınacak.

- İkinci el otomobil ve motosiklet, motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya 5,000 kilometre, satışı yapan işletmenin garantisi altında olacak. Sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami 30 iş günü içinde satıcı tarafından giderilecek.

- Sekiz yaş veya 160,000 kilometrenin üzerindeki otomobil ve motosikletler garanti kapsamı dışında tutulacak.

- Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından belgelendirilen arıza ve hasarlar ile ekspertiz raporunda belirtilen arıza ve hasarlar da garanti kapsamı dışında yer alacak.

Yönetmelikle ilgili detaylı bilgiye 13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı resmi gazeteden ulaşılabilmektedir.