ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI

Kalkınma Bakanlığı tarafından On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında ajansların koordinasyonunda 81 ilde çalışmalar yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çalışmalardan bir tanesi de vatandaşlarımıza yönelik bir anket çalışmasıdır. Anketin amacı On Birinci Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler konusunda en geniş şekilde yereldeki vatandaşlarımızdan talep ve beklentilerini alarak plan çalışmalarının yurt sathına yayılmasıdır.

Bu bağlamda oluşturulan Anket 28 Şubat 2018 tarihine kadar aktif olacak ve bu süre zarfında vatandaşlarımızca internet üzerinden ankete katılım sağlanabilecektir. Bilgilerinize sunarız.

http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257?lang=tr