İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI GENELGELERİ

Birliğimizden (TOBB) gelen  05.02.2018 tarihli ve 2102 sayılı yazıda;

TOBB katkılarıyla Sayın Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ himayesinde yürütülen YOİKK çalışmaları kapsamında 30.08.2018 tarihinde yayınlanan 1/912 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı oluşturulduğu,

1/912 sayılı tasarının odaklandığı ana konuların; şirket kuruluş, inşaat ve yapı ruhsatı izinleri ile tapu işlemlerinin kolaylaştırılması, dış ticaret süreçlerinin düzenlenmesi, e-belediye uygulamasının hayata geçirilmesi, kazı izin süreçlerinin ülke çapında yeknesak hale getirilmesi, mera alanlarına baz istasyonu kurulabilmesinin sağlanması ile taşınır rehini uygulama alanının genişletilmesi olarak yer aldığı,

Bu kanun tasarısını tamamlamak amacıyla, münferiden birçok ikincil ve idari düzenlemeler  de gerçekleştirildiği belirtilerek, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda yer alan YOİKK Uygulamaları ve Yapı Ruhsatı Süreçleri konulu yazıların Belediyelere iletildiği bildirilmektedir.

Detaylı bilgi için bahse konu yazı ekte yer almaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.


EK İÇİN TIKLAYINIZ