KÜMELENME DESTEK PROGRAMININ 3. DESTEK ÇAĞRISI BAŞVURULARI BAŞLADI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bilgi tabanlı, verimlilik ve yenilikçilik odaklı, daha rekabetçi bir sanayi için Kümelenme Destek Programının “3.Destek Çağrısı” başvuruları başladı.

Kümelenme Destek Programı ile belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin desteklenmeye devam ediliyor. Kümelenme Destek Programına başvuran, Türkiye ekonomisinin önceliklerine paralel net bir vizyona, etkin bir stratejiye ve uzun vadeli iş planına sahip, kümelerin, şeffaf ve objektif kriterlere uygun şekilde yapılacak değerlendirmeler sonucunda destek almaya hak kazanacak.


Program destek sözleşmeleri imzalanan Nükleer Sanayi Kümelenmesi, Bursa Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi, Gemi İnşa Sanayi Kümelenmesi, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, Ostim Temiz Teknolojiler Kümelenmesi, olmak üzere 5 kümenin 102 milyon lira tutarında iş planına destek vermeye başlamıştır. Bu süreçte toplam 21 üniversite, 191 firma, 2 organize sanayi bölgesi, 3 sanayi odası, 13 dernek, vakıf ve sendika, kurumsal stratejilerini değiştirerek kümelerin teknolojik gelişimleri için 5 yıllık iş planlarına destek vereceklerini taahhüt etmişlerdir.


Son başvuru tarihi 11 Ağustos


Ekonomide iş birliği yapılarının üç önemli aktöründen birinin, bilimin ve temel yetkinliklerinin sağlayıcıları olan üniversiteler olduğu, diğerlerinin de ekonominin lokomotifi ve gerçek ihtiyaçların sahipleri olan sanayiciler ve politika oluşturarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada kolaylaştırıcı rol alan kamu olduğu belirtildi. Destek çağrısını başlatan Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ekonomimizin yenilikçilik odaklı ekonomiler arasına girmesini ve sanayimizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak olan kümelenme modelini tüm ülke genelinde yaygınlaştırmak için yeni kümelenme birlikteliklerini desteklemek üzere 11 Ağustos tarihine kadar yeni başvuruları almaya devam edecektir.


DETAYLI BİLGİ: https://kumelenme.sanayi.gov.tr/Default.aspx