AİLE ŞİRETLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA, GÖREV DAĞILIMI VE YAPILANMA EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

Üyelerimizin sektörel olarak yurtdışına açılmalarını sağlamak amacıyla Odamızca hazırlanan UR-GE projesi kapsamında, Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş. bünyesindeki eğitmen Dr. Özlem Tuna tarafından, 14 Nisan 2017 tarihinde Aile Şirketlerinde Stratejik Planlama, Aile Şirketlerinde Görev Dağılımı ve Yapılanma Eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlere, Ur-Ge Projesine dahil olan şirketlerin ortakları, yetkilileri ve çalışanları katıldı. Gelendost Belediyesi’ne ait Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitimlerde, Aile İşletmesi Kavramı ve Kapsamı , Misyon ve Vizyon , Aile İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci , Strateji Değerleme ve Kontrol , Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sürecindeki Temel Adımlar , Kurumsallaşmada Aile Anayasası, Aile Şirketleri İçin Büyüme ve Rekabet Stratejileri konularında katılımcılara bilgiler verildi.
Eğitimlerin sonucunda işletmelerin, rekabetin çok şiddetli olduğu pazarlarda varlıklarını sürdürebilmeleri ve pazarın isteklerini ve beklentilerini karşılayabilme yeteneklerini geliştirmeleri, Aktif bir organizasyon oluşturarak örgütsel değişimi ve gelişimi hızla gerçekleştirir hale getirmeleri beklenmektedir.