TMO HUBUBAT SATIŞINA DEVAM ETMEKTEDİR

01/23/2017

Akşehir Toprak Mahsulleri Ofisi’nin stoklarında bulunan ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa vs. ürünlerin peşin bedel mukabili satışı ile ilgili yapılan açıklamaya göre,

TMO faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir. 


Bu kapsamda 02.01.2017 tarihinden itibaren stoklarda bulunan; 


- Yerli ve ithal makarnalık buğdayların serbest olarak peşin bedel mukabili kalitelerine göre 925 - 1.050 TL/Ton fiyatlarla,


-  Ekmeklik buğdayların (1261 - 1374 kodlar arası) serbest olarak peşin bedel mukabili kalitelerine göre 800 - 975 TL/Ton fiyatlarla, düşük vasıflı ekmeklik buğdayların (1661 - 1671 kodlu) satışı ise sadece un ve bisküvi fabrikalarına serbest olarak peşin bedeli mukabili 840 TL/Ton fiyatla,


-  Arpalar ile çavdar ve tritikalenin serbest olarak peşin bedel mukabili 750 - 770 TL/Ton fiyatlarla,


- Mısır serbest olarak peşin bedel mukabili kalitelerine göre 760 - 775 TL/Ton fiyatlarla, 


-Çeltikler (Cammeo, Ronaldo ve Luna) ise sadece çeltik fabrikalarına yönelik olarak kalitelerine göre 1.560 - 1.980 TL/Ton fiyatlarla,

 satışı yapılacaktır. 


Stoklarımızda bulunan Osmancık çeşidi çeltiklerin satışı ile ilgili değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup bilahare duyurulacaktır.


Açıklanan fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar geçerli olup Şubat ayından itibaren maliyetler, aylık enflasyon farkı ve piyasa durumu göz önüne alınarak hububat satış fiyatları yeniden belirlenecektir. 


Satışa açılan ürünlerden almak isteyen talep sahiplerinin TMO Akşehir Şube Müdürlüğüne (Tel: (0332) 617 14 15) müracaat etmeleri gerekmektedir. 


İlgili üyelerimize duyurulur.