YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ

12/12/2016

İçinde bulunduğumuz ekonomik süreçte üyelerimiz olan KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birisi de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleridir. Bu nedenle, Ülke ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere “TOBB Nefes Kredisi” adı altında TC Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. ile TOBB arasında protokol imzalanmıştır. Odamız da bu projeye protokol imzalayarak dahil olmuştur.

Bu protokolün hedef kitlesi olan Odamız üyeleri, 13 Aralık 2016 tarihinden itibaren TC Ziraat Bankası A.Ş. Yalvaç Şubesi’ne ve 20 Aralık 2016 tarihinden itibaren de Denizbank A.Ş. Yalvaç Şubesi’ne başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir.


Oda Üyelerimizin kullanacağı kredi miktarı üye başına maksimum 50.000-TL (ellibintürklirası)’dır.


Kampanya kapsamında Odamızın üyelerine kullandıracağı kredi limiti toplam 1.500.000-TL (birbuçukmilyontürklirası)’dır.


Kredi vadesi 12 ay olup, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır. 


Vadelerin uzatılması veya kısaltılması söz konusu değildir. 


Kredinin brüt faiz oranı aylık %0,825, yıllık %9,90'dır. 


Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalara ve Hazine Müsteşarlığı'nın sağladığı destekle Kredi Garanti Fonu A.Ş.' ne ait olacaktır. 


Kredi değerlendirme sürecinde Odamız kredi talep üyelerimiz üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir. 


Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak sadece 250,-TL talep edilecektir. 


Kredi Kefalet Fonu teminatı kullanacak üyelerimiz için ayrıca masraf talep edilecektir.


Üyelerimiz TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilmek için öncelikle odamızdan “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir.” ibareli faaliyet belgesi alacaktır. (bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir.) 


Daha sonra üyelerimiz, 13.12.2016 tarihinden itibaren TC Ziraat Bankası A.Ş. Yalvaç Şubesi’ne ve 20.12.2016 tarihinde itibaren Denizbank A.Ş. Yalvaç Şubesi’ne giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile müracaat edecektir.


TOBB’un öncülüğünde ve Odamızın iştirakiyle başlatılan bu kampanyanın üyelerimize hayırlı olması dileriz.


Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu