ODA ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA FAİZ AFFI VE YAPILANDIRMA FIRSATI

03/08/2016 tarih ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kabul edilerek 19/08/2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Üyelerimizin Odamıza olan aidat borçları da kanun kapsamına alınmış olup, bu çerçevede;

1-      Anılan kanun 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2 nci taksitleri kanun kapsamı dışındadır.

2-      Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden önceki borç asıllarını peşin ödemek isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odamıza yazılı müracaat ederek başvuru yapmaları ve en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar da aidat borçlarının anaparalarını tamamen ödemeleri durumunda ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammı affedilecektir.

3-      Taksitli ödeme yapmak isteyen üyelerimizin, 31 Ekim 2016 tarihine kadar Odamıza yazılı müracaat etmeleri şarttır. Yapılan başvuru üzerine üyenin asıl aidat borçları azami altı takside kadar bölünebilecektir. Taksitlendirmelerde son ödeme tarihleri şu şekildedir;

Birinci taksitin son ödeme günü      : 30 Kasım 2016

İkinci taksitin son ödeme günü       : 31 Aralık 2016

Üçüncü taksitin son ödeme günü    : 31 Ocak 2017

Dördüncü taksitin son ödeme günü : 28 Şubat 2017

Beşinci taksitin son ödeme günü     : 31 Mart 2017

Altıncı taksitin son ödeme günü      : 30 Nisan 2017

 

4-      Taksitlendirmenin herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline getirilecektir. Üyeden o ana kadar yapılan tahsilatlar toplam borçtan düşülerek, kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

 

NOT: Odamızda kredi kartı ile ödeme geçerli olup, taksitli ödemelerde ise ancak maksimum özellikli kredi kartı ile tahsilat yapılabilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.