Üye Memnuniyet Anketi Sonuçları Yayınlandı

Üye Memnuniyet Anketi SOnuçları Yönetim Kurulu Kararı

Konu : 107/5 - ÜYE MEMNUNİYET ANKETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HK


Açıklama : Toplam 108 üye arasında yapılan anket değerlendirme sonuçları % de oranları ile birlikte grafiklerle Yönetim

Yönetim Kurulu Kararı: Anket formları ve grafikleri değerlendirilerek ankete katılan üyelerin;


İşletme statüsü; % 81 şahıs firması, %17 Limitet şirket olduğu,


İşletme faaliyet türünün; % 74 Ticaret, % 12 hizmet sektöründen olduğu,


İşletmenin çalışan sayısına göre; % 96 oranda 1-9 İşçi çalıştıran firmaların olduğu,


Oda üyelik süresine göre; %57 si 4-10 yıl, %19 u 1-3 yıl, % 18 i 11-12 yıllık üyeler olduğu,


Ankete katılan üyelerimizin çoğunluğunun şahıs işletmesi olduğu, yine çoğunluğunun ticaret yapan ve az işçi çalıştıranlardan olduğu, ayrıca oda üyelik süresinin de 4 yıldan fazla olduğu anlaşılmıştır.


Anket Soruları ise;

1- Odamızın duyuru ve faaliyetleri hakkında nasıl haberdar olduğunuzu belirtiniz.


%70 SMS, %15 Telefon, olduğu bu nedenle; SMS kullanmaya devam edilmesine,

2- Oda bilgi ve faaliyetleri hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz?


%62 SMS, %17 e-posta, %12 Telefon, SMS sistemindeki telefonların sürekli güncel tutulmasına,

3- Odamızın yurt içi ve dışı fuar organizasyonlarına katılım sıklığınızı belirtiniz.


%40 çok seyrek,%32 ara sıra, %17 hiç haberim olmuyor, %11 çok sık katıldığını belirtiyor. Büyük çoğunluğun Odamızın bu etkinliklerine katılımın artırılması için çalışmaların devam etmesine,

4- Odamızca düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonlarına katıldıysanız memnuniyetinizi belirtiniz.


%51 memnun, °/o30 kararsız, %8 çok memnun olduğu, Yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonlar yapmaya devam

edilmesine,


5- Odamızca düzenlenen seminer, eğitim ve toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz,


%42 çok seyrek, %41 ara sıra, %16 hiç haberim olmuyor. Oda eğitim ve etkinliklerine katılımların çoğaltılması için çalışmalara devam edilmesine,

6- Odamızca düzenlenen seminer, eğitim ve toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyetinizi belirtiniz.


%56 memnun, %21 kararsız, %13 çok memnun olduğu, Planlandığı şekilde Eğitim ve toplantıların yapılmasına


devam edilmesine,.

7- İşletmenizin hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz.


%46 Hibe ve teşvik konularında, %19 sertifıkasyon, kalite, marka, pazarlama satış, %12 kişisel gelişim, %11 mesleki ve teknik, %7 dış ticaret eğitim, talepleri olduğu, günümüzde nakit ihtiyacının çoğaldığı anlaşılarak hibe ve^


eşvikler konusundaki toplantıların çoğaltılması için gerekli planlama ve çalışmaların yapılmasına,


8- Odamız tarafından üyelerimizin temel sorunlarına duyarlılık, kamuoyu ve gündem oluşturma faaliyetlerinden memnun musunuz?


%63 memnun, %24 kararsız, %7 çok memnun olduğu, Odamızın kamu oyunda temsil konusunda başarılı olduğu anlaşılmaktadır.


9- Herhangi bir gereksiniminiz olduğunda ilgili YALTSO personeline ulaşa biliyor musunuz?


%49 çok iyi ulaşıyorum, %44 iyi ulaşıyorum, %7 fikrim yok, Personelimizin ulaşıla bilir bir yapıda olduğu anlaşılıyor.


10- Herhangi bir nedenle iletişim kurduğunuz YALTSO personelinin taleplerinizi karşılamak için gösterdiği performansı değerlendiriniz?


%53 memnun, %36 çok memnun, %10 kararsız olduğu, üyelerimizin personelimizin çalışmasından büyük oranda memnun olduğu anlaşılmaktadır.


11- Web sayfamızı kullanım sıklığınızı belirtiniz?


%38 ara sıra, %28 hiç kullanmıyorum, %25 bazen kullandığı, %toplam %9 sık kullanan olduğu, Oda web sayfamızın yenilenmesi gerektiği üyelerimiz tarafından da belirtildiği anlaşılmış olup, yeni web sayfamızın yapımı yıl başından buyana devam etmekte olup yakın zamanda faaliyete geçirileceği, bu yeni sitede üyelerin ve ziyaretçilerin artırılması için oda bölgemizdeki haber vb faaliyetlerin güncel olarak girilmesine toplumu ilgilendiren bazı bilgilere yer verilmesine, özetle üyelerimizi ve bölge insanımızı ilgilendiren bilgi ve haberlerin günlük olarak yer aldığı bir site haline getirmek için gerekli çalışmaların yapılmasına,


12- Web sayfamızın içerdiği bilgileri size göre yeterliliğini belirtiniz?


%45 iyi, %40 fikri yok, %8 çok iyi olarak, web sayfasına girişlerin artması ile bu oranların artırılmasına,


13- Yalvaç TSO hizmet binasının fiziki yapısını ve yerini nasıl buluyorsunuz?


%38 iyi, %24 kötü, %19 çok kötü, %14 fikri yok, %5 çok iyi olarak, hizmet binamız hakkında üyelerimizin değerlendirmesi; kötü oranlar ve fikri olmayanlarla birlikte büyük çoğunluğunun yeni bir binaya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.


14- Yalvaç TSO’nun mülkiyeti kendine ait daha modern bir tesiste hizmet vermesini ister miydiniz?


%67 evet isterdim, % 33 hayır mevcut bina ihtiyacı karşılıyor. Mülkiyeti Odaya ait yeni bir binaya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.


15- Hizmet binası yerinin nerede olmasını isterdiniz?


%71 Biraz merkez dışında m2 büyük ve her türlü imkana sahip modern bir bina isteyenler, %29 şehir merkezinde metre kare olarak küçük bir bina olabilir. Burada büyük çoğunluğun merkezden biraz uzakta da olsa yeni Odanın kendine ait modern,içerisinde sosyal tesislerinde olduğu modern bir binaya ihtiyaç olduğu anlaşılmakta olduğu,


16- Odamızca verilen hizmetlere ilişkin teklif, öneri ve görüşleriniz?


Ücret alınmaması, aidatların düşürülmesi, kredi imkanı, yöneticilerin kendi meslek gruplarını ziyaret etmesi, OSB yapımı, Oda binasının yenilenerek restoran ve sosyal tesislerin olması, çeşitli belgelendirme işlemlerinin Odamızca yapılması, daha çok hizmet istenmesi vb.


Üyelerin serbestçe fikirlerin söylediği bu bölümde Oda mevzuatımıza uygun olamayan taleplerin yanı sıra iyi taleplerinde bulunduğu, bu fikirlerin çoğunluk oluşturmasa da Odamızın bundan sonra faaliyet planlamalarında dikkate alınmasına, yeni oluşturulan web sayfamızda bilgilendirme mahiyetinde anketlerde dile getirilen sorun ve

önerilere mümkün olduğu şekilde yer verilmesine,  Oy birliği ile karar verildi.