Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezleri

06/27/2016

Bilindiği üzere, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunlu hale gelmiştir.

 Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan ilk tebliğ ile inşaat, kaynak, doğalgaz ve otomotiv sektörlerini kapsayan 40 meslek dalında, 24 Mart 2016 tarihinde yayımlanan ikinci tebliğ ile de asansör, metal ve makine sektörlerini kapsayan 8 meslek dalında belge zorunluluğu başlatılmıştır.


Birliğimizin girişimleriyle kurulan MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, iş kazalarını en aza indirmek amacıyla, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti vererek, başarılı olan kişilere “Mesleki Yeterlilik Belgesi” vermektedir. MEYBEM tarafından yapılan sınavların kapsamı ve detaylı bilgiler www.mevbem.com.tr adresinde mevcuttur.

Bugüne kadar pek çok il ve ilçede, Odalar vasıtasıyla sınav ve belgelendirme hizmeti verilerek, mesleki yeterlilik belgelerinin yerele yayılması sağlanmıştır. Ayrıca yaklaşık 100 odamızda görevlendirilen personele, mesleki yeterlilik sistemi ile ilgili eğitim verilmiştir.