YALTSO Üyeliğinin Avantajları

 

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır. 
Bu hizmetler:
Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,

Odamız yayınlarından faydalanma,

Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,

İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,

İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,

Ticari işlemlerin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,

İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,

Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,

Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,

İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,

Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,

Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,

Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,

Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,

Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,

Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,

Başarılı firmaların ödüllendirilmesi