E-İmzanın Uygulama Alanları

Elektronik imza; kimlik doğrulama, bütünlük ve inkar edilmezlik sağlar. Bu nedenle E- imzanın; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı vardır. Muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 

* E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)

* E-İmzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…)

* MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde,

* Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,

* Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde,

* Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,

* Banka talimatlarının gönderilmesinde,

* Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında,

* Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,

* Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,

* Elektronik arşivin E-İmzalanmasında,

* İhalelere katılım

* Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz