KOSGEB & BANKALAR İŞBİRLİĞİ İLE KREDİ OLANAĞI

KOSGEB, Halkbank ile yapmış olduğu işbirliği protokolü imzaladığını duyurdu. KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve güncel KOBİ beyannamesi onaylı işletmelerin ihtiyaç duydukları kısa, orta, uzun vadeli nakdi kredi ihtiyaçlarının Halkbankası A.Ş


’ nin kredi değerlendirme ve tahsis politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi ve diğer bankacılık hizmetlerinin uygun koşullarda karşılanması amacıyla KOSGEB başkanlığı ve Halkbank arasında protokol imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında işletmelere aşağıdaki konularda destek, kolaylık ve muafiyetler sağlanacaktır.

 

KOSCEB İLE T.HALKBANKASI A.Ş. ARASINDA İMZALAMAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA SAĞLANACAK AVANTAJLAR

Protokol kapsamında KOBİlere sağlanan avantajlar:

Kredi Türleri

A.        KOBİ Finansman Destek Kredisi:

İlk defa olarak uygulanacak ve azami 60 Ay (5 yıl) vadeli kredide işletmelere, nakil akışları ve mali bünyeleri göz önünde bulundurularak 3 ayda bir ödemeli, taksit ertelemeli veya Ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunulabilecektir.

B.        İhracatçı KOBİlere Destek Kredileri

Döviz ve TL İhracat Kredisi aylık eşit taksitli (AET), dönemsel taksitli, BCH veya Spot olarak kullandırılabilecektir.

Ayrıca bu protokol kapsamında Döviz Kredisi kullanan firmalara talep etmeleri halinde, yurtdışında yeni pazarlar bulmalarını ve İngilizce dil bilgilerini geliştirerek yabancı firmalarla iletişimi kolaylaştırmalarım teminen, Live Learning Sistemli 6 ay ücretsiz İngilizce eğitimi desteği sağlanacaktır.

C.        KOBİ Enerji Verimliliği Kredileri

Banka, enerji verimliliğine yatırım yapan işletmelere özel olarak aşağıdaki kredileri uygun şartlarla sunacaktır.

1)         Fransız Kalkınma Ajansı Enerji Verimliliği Kredisi Vade: 2 yıl ödemesiz, azami 7 yıla kadar vadelidir.

Ödeme şekli: EUR vc TL cinsinden kullandırılabilecek olan kredi, yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır. Euro cinsinden yapılacak kullandırımlar sadece 6 ayda bir dönemsel ödemeli; TL cinsinden kullandırılacak krediler ise dönemsel ödemeli (3 veya 6 ayda bir) veya aylık eşit taksitli olarak kullandırılabilecektir.

2)         Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi:

Vade: 2 yıl ödemesiz, azami 7 yıla kadar vadelidir.

Ödeme şekli: USD, EUR ve TL cinsinden kullandırılabilecek ulan kredi, yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır. USD cinsinden yapılacak kullandırımlar sadece 6 ayda bir dönemsel ödemeli; EUR vc TL ¡cinsinden kullandırılacak: krediler ise 3 veya 6 ayda bir dönemsel ödemeli veya aylık eşit taksitli (AET) olarak kullandırılacaktır.

D.        ARGE ve İnovasyon Kredileri

1)         AYB (Avrupa Yatırım Bankası) Yenilikçi Firma Kredisi \

Vade: İşletme kredilerinde 5 yıl (60 ay),, Yatırım kredilerinde 7 yıl (84 ay)

Ödeme Şekli; Kredi EUR cinsinden, 3 ya| da 6 ayda bir dönemsel ödemeli veya AET olarak kullandırılacaktır.    ;

2)         Teknoloji, AR-GE, tııovasyon Kredisi '

Banka, İşletmelerin yeni ürün tasarımı, mevcut ürünün geliştirilmedi, iyileştirilmesi, AR-GE laboratuvar yapımı, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında ihtiyaç duyacağı finansman desteğini sağlayabilecektir,

*          Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzeri azami 5 yıl

*          İşletme Kredilerinde ise 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak tilere azami 4 yü vade uygulanabilecektir.

E.        Teminat Mektubu:

Banka, Gayrinakit kredi olarak 1 yıl vadeli, KOSGEB Destekleri konulu teminat mektubu tahsis edebilecektir. Kredi TL veya YP (USD/EUR) olarak kullandırılabilecektir.

F.         Ticari Kredi Kartı (Paraf Business Kart)

Protokol kapsamında yer alan firmalara ilk yıl kart aidatı uygulanmayacaktır.

G.        Girişimci Kredileri

Banka, girişimcilerin yeni iş kurmaları ve ekonomik hayata katılmalarım desteklemek amacıyla KOSGEBin düzenlediği uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden sertifika almaya/girişimeilik destek programlarından hibe almaya hak kazanmış İşletmelere özel kredi seçeneklerini avantajlı faiz oranları ile sunacaktır.

Üniversite mezunu, deneyimsiz, mezun olduğu bölümle ilgili kendi işini! kurmak isteyen "Genç" girişimciler SO bin TLye kadar, mesleki kuruluşlardan eğitim Lsertifilca/belgesi bulunan, deneyimli ve kendi iş yerini açmak isteyen 'Usta" girişimciler de 30 bin TLye kadar kredi kullanabilecektir.

Üniversite mezunu olup, deneyim kazandığı ve eğitimini aldığı iş kolunda kendi işyerini açmak isteyen "Cesur" girişimciler ile "Mucit" girişimciler ve teknokcntlerde faaliyet gösteren, patenti alınmış her türlü buluş/icat/yeni fikri faaliyete geçirmek isteyen girişimciler ise 75er bin TLye kadar krediden yararlanabilecektir.

 

Diğer Ürün ve Hizmetler

A.        Bankacılık Hizmet ve İşlemleri

Bankacılık İşlemlerinin tek bir paket içerisinde toplandığı KOBÎ Ilebaplı Bankacılık Tarifeleri ile işletmeler her Bankacılık işlemi için tek tek ücret ödemek yerine istediği periyotlarda satın alacağı tasarruf paketleri ile havale, EFT, çek tahsilatı, çek karnesi, hesap işletim ücreti gibi Bankacılık işlemlerini maliyet avantajı ile gerçekleştirebilecektir.

B.        KOBİlere Teknolojik Destekler     

İşletmelerin finansal hayatlarım kolaylaştıracak bazı teknolojik destekler sunulacaktır.

1) www.halkbankkobi.com.tr

Bankanın KOBİlere yönelik oluşturduğu portal üzerinden, İşi ile ilgili destek almak istedikleri her sorunda, konusunda uzman danışmanlar jile işletmeleri destekleyebilecektir. Tamamen ücretsiz sunulan bu hizmet sayesinde işletmeler, dış ticaretten vergiye, girişimcilikten, hibe ve desteklere kadar birçok konuda bilgi sahibi olabileceklerdir.

 

2)         LUCA — Muhasebe Entegrasyonu

KÛSGEB veri tabanına kayıtlı tüm işletmelerin Halkbanktaki hesap hareketleri otomatik olarak LUCA-Muiıasebe sistemi üzerinden işletmenin çalıştığı muhasebeci/mali müşavirlerine aktarılabilecektir. Böylclikjle şeffaf muhasebe sistemi sağlanarak işletmelerin Basel süreçlerine uyumu sağlanmaktadır.

3)         KKB Risk Raporu Sunum Sistemi

İşletmeler talep            etmeleri halinde iş yaptıkları   3. kişilerin risk raporlarını “muvafakat” ile temin edebileceklerdir.

4)         TBB Risk Merkezi Sistemi

İşletmeler talep            etmeleri halinde iş yaptıkları   3. kişilerin risk            raporlarım “muvafakat” ile temin edebileceklerdir.

5)         Karekodlu Çek Hizmeti

Çek karnelerini karekod özellikli olarak almak isteyen işletmelerin talepleri için öncelikle KKB FİNDEKS sistemine üye olması gerekmektedir