İLÇEMİZ DOĞALGAZ BORU DÖŞEME İŞİ İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINDI

10 Temmuz 2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015/7773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre

10 Temmuz 2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015/7773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Yalvaç-İscehisar Doğalgaz Boru Döşeme İşinin hızlı bir şekilde tamamlanması amacıyla Acele Kamulaştırma Kararı alınmıştır.

Alınan Bakanlar kurulu kararına göre;

Isparta ve Afyonkarahisar illeri sınırları içerisinde yer alan ve ekli haritada gösterilen güzergâhlara isabet eden taşınmazların, Yalvaç-İscehisar İlçeleri Doğal Gaz İletim Hattı Projesi ile projeye ait sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar?Bakanlığının 15/4/2015 tarihli ve 539 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 4/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yalvaç-İscehisar İlçeleri Doğalgaz Boru Hatları Döşeme İşi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından 17 Haziran 2014 tarihinde ihale edilerek kesinleşen ihale kararı 30.06.2015 tarihinde açıklanmıştı.

İhale şartnamesine göre doğalgaz boru döşeme işi için 21 aylık süre verilmiş olup ihaleyi alan firma ile BOTAŞ arasında Ramazan Bayramından sonraki günlerde sözleşme imzalanması beklenmektedir.

Haber Resimleri