ODA ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA FAİZ AFFI VE YAPILANDIRMA FIRSATI

Sayın Üyemiz; 7440 Sayılı Torba Yasa 12/03/2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak azami 9 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler

Yapılandırmaya İlişkin Detay Bilgiler:

1.    Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

2.    Kanun 31/12/2022 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır.

3.    Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar olmak üzere azami 9 taksitte ödenecektir.

4.    Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve bir takvim yılında birden fazla taksitin kısmen veya tamamen süresinde ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

5.    Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31 Mayıs 2023 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek 30 Haziran 2023 tarihine kadar gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.

6.    Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.

7.    Yapılandırma dilekçesi Odamızdan ya da web sayfamızdan temin edilebilecektir.

Üyelerimiz Odamızın 441 3374 – 541 340 1135 nolu telefonlarını arayarak Detaylı bilgi alabilirler.

Bilgilerinize sunulur.

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ