KOBİGEL 2022 Proje Teklif Çağrıları Güncellendi

12/15/2022

KOSGEB, KOBİGEL - Kobi Gelişim Destek Programı kapsamında 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak çıktığı “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı çağrıların hem kapsamını genişletti hem de destek üst limitlerini arttırdı.


Yeni çağrıda, dijitalleşme başlığının yanına rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklendi. Daha önce işletme başına 1 milyon lira olan üst limit, dijitalleşme için 2 milyona çıkartıldı. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve verimlilik başlığı için de destek üst limiti 1 buçuk milyon lira olarak belirlendi.

Çağrılar kapsamında sağlanan geri ödemesiz destekler personel giderlerini, geri ödemeli destekler ise makine, teçhizat ve hizmet alımı giderlerini kapsıyor. Şartları sağlayan KOBİ’ler, 11 Ocak 2023’e kadar açık olan çağrılara başvurabilecek.

İmalat Sanayinde Dijitalleşme
Çıkılan çağrıların ilk ayağı; akıllı dijital teknolojileri yerli imkanlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak tasarlandı. Bu başlıkta imalat sanayinde; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Robot Teknolojileri ve Akıllı Sensör Teknolojileri, alanlarında KOBİ’lerin projeleri değerlendirilecek.

Üst Limit 2 Milyon Lira
Bunun yanı sıra, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, Siber Güvenlik, Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri alanlarındaki projelere de destek verilecek. Teknoloji geliştiren KOBİ’ler, 900 bini geri ödemesiz1 milyon 100 bini geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek. Bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil eden imalatçı KOBİ’ler de 400 bini geri ödemesiz1 milyon 600 bini geri ödemeli destekten toplam 2 milyon liraya kadar yararlanabilecek.

Rekabetçilik Ve Verimlilik
Çağrının diğer ayağında imalatçı KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin ve verimliliklerinin arttırılması hedeflendi. Bu çağrı kapsamında makine-teçhizat alımları desteklenecek. İmalatçı küçük ve orta ölçekli işletmelerin başvurabilecekleri çağrıda, personel, yazılım ve hizmet alımları giderleri de destek kapsamında olacak. İşletmeler, toplam 1 buçuk milyon TL'ye kadar destekten faydalanabilecek.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yeni KOBİGEL çağrılarına başvurabilecek. Çağrı, 11 Ocak 2023 saat 23:59’a kadar açık kalacak. Başvurular, Mart 2023’te sonuçlandırılacak.Başvuru Koşulları:

• Ana faaliyet kodu NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletme olmak, 
• KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı küçük ve orta ölçekli işletme olmak (Çalışan sayısı 10-249 kişi arasında olmak),
• Başvuracak tüm işletmelerin 2021 yılında bilanço esasına göre defter tutmuş olması esastır. 
• Başvuracak tüm işletmelerin 2020 ve 2021 yılı KOBİ Beyannameleri onaylı olmalıdır. 

Proje Başvuru Tarihleri: 13 Aralık 2022 - 11 Ocak 2023 

Projenin Konuları:
1. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat
süreçlerinin geliştirilmesi 
2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması 
3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması 
4. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi 

Destek Üst Limiti: 1.500.000 TL (İşletme başına toplam, 200.000 TL Geri ödemesiz, 1.300.000
TL Geri ödemeli) 

Desteklenecek Proje Giderleri ve özel şartları: Personel Giderleri (200.000 TL'ye kadar geri
ödemesiz), Makine Teçhizat Giderleri (1.200.000 TL'ye kadar geri ödemeli), Yazılım Giderleri (300.000 TL'ye kadar geri ödemeli), Hizmet Alım Giderleri (200.000 TL'ye kadar geri ödemeli)

KOBİGEL Proje Teklif Çağrılarına ulaşmak için burayı tıklayınız
KOBİGEL Proje Başvuru Sayfasına ulaşmak için burayı tıklayınız