YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

08/29/2022

Odamıza kayıtlı üyelerimizin Vergi kayıtları ile ilgili bilgiler Odamız Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 8. Maddesi 3. fıkrası gereğince 29 AĞUSTOS 2022 tarihinden itibaren 5 (Beş) gün süreyle incelemeye açık tutulacaktır.

Odamıza kayıtlı üyelerimizin durumlarını kontrol ederek varsa yanlışlıkları düzeltmesi için kayıtlı oldukları vergi dairesinden alacakları kayıt durumlarını ve vergi sicil numaralarını gösterir bir belgeyi Odamıza ibraz etmeleri gerekmektedir.

Her hangi bir müracaat olmadığı takdirde, Odamız kayıtlarının doğruluğu üyelerimizce kabul edilmiş sayılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI