2023 BÖLGE TARIMSAL KALKINMA PLATFORM TOPLANTISI

Bilindiği üzere, bölgemiz ekonomik hayatında tarım ve hayvancılık çok önemli bir yer tutma

Bilindiği üzere, bölgemiz ekonomik hayatında tarım ve hayvancılık çok önemli bir yer tutmakta, toplumumuzun geçim kaynakları arasında ilk sıralarda gelmektedir.

 

Bölgemizde üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin, bölge ve ülke pazarında markalaştırılması, uluslararası pazarlarda rekabet edebilir hale getirilerek ihracata yönlendirilmesi, ekonomik kalkınmamız için hayati öneme sahip olduğu düşünerek, bölge insanımızın zenginleşerek refaha ulaşmasının bu çalışmalara bağlı olduğu inancındayız.

 

Odamızca bu doğrultuda,

 

-       Bölgemizdeki tarımsal ve hayvansal ürünlerin sanayi ürünlerine dönüştürülerek markalaştırılması ve pazar payının artırılması,

-       Tarımsal ve hayvansal ürünlerimizin ihracat edebilir konuma getirilmesi,

-       Ülkemizin 2023 vizyonunun gerçekleştirilmesi konusunda bölgemizdeki gerçekleştirilecek tarım-hayvancılık politikalarının ve vizyonunun görüşülmesi,

 

Konularında yapılacak çalışmaların neler olabileceği ve bu konularda görüş ve değerlendirmeler yapmak üzere “2023 Bölge Tarımsal Kalkınma Platformu Toplantısı” organize edilmiştir.

 

Toplantının tarihi ve detayı ile ilgili bilgilerin yer aldığı program ekte yer almaktadır.

 

13 Ağustos 2014 Çarşamba

 

 

 


P r o g r a m :

 


Saat:

13,45 – 14,15             Kayıt,

14,15 – 14,20             Açılış Konuşması,

R.Nuri DİRİK - Yalvaç TSO Yönetim Kurulu Başkanı

14,20 – 14,50             2023 Isparta Tarım Vizyonu Sunumu,

Doç. Dr. Hasan YILMAZ - SDÜ Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Bölümü

14,50 – 15,00             Tarımsal Kalkınma Hakkında Konuşması,

Şenel ÖZKANLI – Isparta Tar. Koop. Eski Başkanı

15,00 – 15,30             Söz isteyen Katılımcıların Konuşmaları,

15,30 – 16,00             Soru – Cevap ve Öneriler.

16,00                           Kapanış.         

 

Toplantı Moderatörü: Prof.  Dr. Şakir ŞAHİN

S.D.Ü. Teknik Bilimler M.Y.O. Müdürü

 

Toplantı  Yeri Adresi:

Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası

Toplantı ve Eğitim Salonu

Pazar Aşağı Mah. Hal Sok. No. 2/201

YALVAÇ - ISPARTA