TMGD İstihdamı Hak

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslar arası Taşınmasına ilişkin Avrupa anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir.

 Ayrıca bu Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33. maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ" 22/07/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve söz konusu tebliğ kapsamında kalan işletmeler için Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD' lerden hizmet alma zorunluluğunun 01/07/2015 tarihi itibariyle başladığı vurgulanmaktadır.


Bu kapsamda bahsedilen Tebliğ'in yürürlüğe girmesinden bu güne kadar  ki süreçte karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı sürecine dahil olan gerçek ve tüzel kişilerce farklı yorumlanmasının önüne geçmek ve Tebliğ'in amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasını temin etmek amacıyla Müsteşarlık Makamının 22/01/2016 tarih ce 5626 sayılı Olur'u ile yürürlüğe giren genelge (2016/  MKTDGM-01/TMGD) ilgili Genel Müdürlüğün www.tmkt.gov.tr internet sitesinin Mevzuat/Genelgeler bölümünde yayınlanmıştır.


Yapılacak denetimlerde üyelerimizin cezai işleme tabi olmamaları için gerekli önlemelerini almalarını hatırlatırız.