Karayolu Taşıma yönetmeliği düzenleme adresi

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 27.01.2016 tarihli ve 0441/1837 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin unvan veya nevi değişikliği yapması halinde, değişikliğin gerçekleşmesinden önce gerçekleştirdikleri sözleşmeleri hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yazısı http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,