tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması hak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Tehlikeli eşyaların demiryolu ile taşınması ilişkin yönetmelik parelelinde hazırlanan tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması hakkında yönetmeliğin 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/01/2016 tarihinde yürüleğe girdiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda söz konusu yönetmeliğin ''Yetki belgesi alma zorunluluğu ''başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasında ''Bu yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen,taşımacı demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu altyapı işletmecisi bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyete bulunanların Bakanlığa başvurarak tehlikeli madde faaliyet belgeleri almaları zorunludur.Faaliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir''hükmüne vurgu yapılmıştır.

Ayrıca bu kapsamda söz konusu Genel Müdürlükçe hazırlanan ''Demiryıolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesi ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge''24/12/2015 tarih ve 86498 sayılı Bakanlık oluruyla onaylanmıştır.Bahsi geçen yönerge tehlikeli mal ve kombine taşımacılık düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesindeki www.tmkt.gov.tr Mevzuatlar / Yönergeler bölümünden ulaşılabilecektir.