Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Bakanlıkça hazırlanan ''Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi''nin yeniden yapılanarak, yeni ara yüzüyle www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açıldığı bildirilmektedir.

öz konusu internet sitesi, incelendiğinde de görüleceği üzere, ücretsiz olarak kullanıma açık olan sitede, kullanıcılar ilgilendikleri ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında ilave bilgi alabilecek, ülkelerin mevzuat ve uygulamaları hakkında ilave bilgi talep edebilecek, ihracatçılar ülke pazarına girişte karşılaştıkları teknik engellere ilişkin bildirimde bulunabilecektir. 


Bunun yanında talep edilmesi halinde ülkelerin ticarette teknik engellerle ilgili bildirimleri üye kullanıcılara e-posta yolu ile gönderilecektir.


www.teknikengel.gov.tr