İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretinde Pazarlama ve Satış Kısıtlaması Hk.

Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.8.2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik değişikliği hakkında

Anılan Yönetmelik değişikliği ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından otomobil ve arazi taşıtlarının doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bununla beraber, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilmesine ve satılabilmesine imkân sağlanmıştır.


Bu çerçevede, mezkûr düzenleme ile ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanmasına ve satışına kısıtlama getirilmiş olup ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin 16 Ağustos 2022 tarihinden önce kendi adlarına tescil edilmiş taşıtlarının satışının 15 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların pazarlaması ve satışı da ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce yapılamayacaktır.

İlgili Üyelerimize saygıyla duyurulur.

İlgili  Resmi Gazete İlanı