Sanayi Tesislerinde Elektrik Kesintileri Hk.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ve aşağıda örneği bulunan yazıda;

Sanayi tesislerinde yaşanan elektrik kesintilerinin sebebi ve ihtiyaç duyulması hallinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yabancı muhattaplara iletilmesi için İngilizce olarak hazırlanan resmi mektup sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

http://www.bso.org.tr/docs/Sanayi%20Tesislerinde%20Elektrik%20Kesintileri%20Hk..pdf

http://www.bso.org.tr/docs/%C4%B0ngilizce%20Metin.pdf