Yıllık İşletme Cetveli

Sayın Üyemiz İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce Odamıza Gelen Yazıda;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesindeki “Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir.” hükmü

gereğince, 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2020 tarihine kadar vermeleri gerekirken Covid-19 salgınından dolayı süresi içerisinde veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin yıllık işletme cetvellerini verme süresi Bakanlığımızca 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla sanayi siciline kayıtlı işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihi sonuna kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nden (SSBS) mücbir sebep bildirimlerini yapması ve 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini göndermesi gerekmektedir. SSBS üzerinden mücbir sebep bildirimi yaptığı halde belirtilen süre sonunda Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen sanayi işletmeleri hakkında anılan kanun kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, SSBS üzerinden mücbir sebep bildirimi yapmayan sanayi işletmeleri, belirtilen süre sonunda Yıllık İşletme Cetveli vermiş olsalar dahi haklarında idari para cezası uygulanacaktır