Hindistan'da İş Yapabilme, Markalaşma ve Ticari Fırsatlar

Sayın Üyemiz; 


Hindistan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek için 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 10:00-11.30 saatleri arasında "Hindistan'da İş Yapabilme, Markalaşma ve Ticari Fırsatlar" başlıklı sohbet toplantı yapılacaktır.


 


PROGRAM AKIŞI

 


 - Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun TİMUR, Yeni Delhi Ticaret Müşavir Yardımcısı Ali ÖZDİN ve Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin AYDIN : Giriş ve Bilgilendirme

 


- Özgür DİNDAR, PolinWaterparks India İş Geliştirme Müdürü : Hindistan’da Şirket Kurulumuna Dair Genel Bilgiler, Hindistan’da İş Yapabilme, Ticari Fırsatlar ve Tavsiyeler - Serhan Ateş YAĞIZ, VitrA India Ülke Müdürü : Hindistan’da Markalaşma, İş Yapabilme ve Sektördeki Dağıtım Kanalları

 

- Muharrem Dursun, Fretlog India Şirketi Kurucu Müdürü : Ülkede Dış Ticaret İşlemleri, Gümrükleme Süreçleri, Karşılaşılan Sorunlar ve Tavsiyeler

 

- Soru Cevap

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NjQzYjVjOWYtYzVmMC00MDk0LWJiNmMtZjI2MWEzNGRlNWFj%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522135daa6d-68b1-4fd7-9170-1b858b19b321%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e649e57d-4456-4542-9998-ce24f624e681%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8c8550f6-3025-47f1-b377-1b6fb6964a39&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true