Avrupa Birliği İşletmelerin Ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen ilgi yazıda, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan “ELIIT (European Light Industries Innovation and Technology Project)” başlıklı proje teklif çağrısı açıldığı bildirilmiştir.

Son başvuru tarihi “17 Mart 2020 Saat 17:00” olan proje teklif çağrısı, proje başvuru rehberi ve dokümanlarına, Avrupa Komisyonunun internet sayfasından ulaşılabileceği belirtilmiştir.


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği ifade edilmektedir.