Yeni Koronavirüs (Covid - 19)

İlgi: TOBB’nin 03.03.2020 tarihli ve 34221550-045.99-2176 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Yeni Koronavirüs (Covid - 19)" broşürü ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Broşür için Tıklayınız,
Oğuz KODAL

Genel Sekreter