YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ HİZMET BİNASI ÇELİK ÇATI YAPIMINA İLİŞKİN TEKLİF İLANI

TARİH:13.12.2019

İŞİN ADI, YAPILMA YERİ, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI

İşin adı : Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası Çelik Çatı Yapımı İşin yapılma yeri: Isparta İli Yalvaç İlçesi Abacılar Mahallesi Pafta No:30.L.IV.C, Ada No: 963, Parsel No:1’dir.

İşin niteliği, türü ve miktarı: Yalvaç Belediyesi’nce ve ilgili yapı denetim firmasınca onaylanmış projelerine uygun olarak Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası Çelik Çatı Yapımı İşi

Son Teklif Tarihi : 20.12.2019 Cuma Günü Saat:16:00

Teklif vermek isteyenler, Yapım işine ilişkin Teknik ve İdari Şartname, Proje, Sözleşme Tasarısı, Teklif Mektubu örneğini Oda Genel Sekreterliğine müracaat edilerek alabileceklerdir.

İlanen Duyurulur.