Fazla Mesai İşlemleri (2019/38 Sayılı Genelge)


SAYIN ÜYEMİZ

 

İlgi: TOBB’nin 08.10.2019 tarih ve 9999 sayılı yazısı

İlgi'de kayıtlı yazıda, ihracat hedefleri ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla 2019/38 Sayılı Genelge'nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Genelge kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için ekli listede yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu kaydedilmektedir.

Bu itibarla, ekte bir örneği sunulan Genelge ve gümrük müdürlükleri listesi yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,