Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİlerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı


SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 01.10.2019 tarihli ve 34221550-720-9486 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Avrupa Birliğinin, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında, "Uluslararası Kümelenme (Clusters Go International)" konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki iş birliğini güçlendirmektir. Bu çağrı kapsamında, uluslararası işbirliği stratejilerinin geliştirilmesi, yeni marketler için ortak hedefler belirlenmesi ve Avrupa dışındaki ülkelerde bulunan KOBİ'leri de içine alan uluslararası bir iş birliği ağının oluşturulması hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi 30 Ekim 2019 olan proje teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-clusint-2019-3-01-clusters-go-international) internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,