YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET BİNASI KABA İNŞAATI YAPIMINA İLİŞİKİN TEKLİF İLANI

İŞİN ADI, YAPILMA YERİ, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI

İşin adı : Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Kaba İnşaatı Yapımı

İşin yapılma yeri: Isparta İli Yalvaç İlçesi Abacılar Mahallesi Pafta No:30.L.IV.C, Ada No: 963, Parsel No:1’dir.

İşin niteliği, türü ve miktarı: Yalvaç Belediyesi’nce ve ilgili yapı denetim firmasınca onaylanmış projelerine uygun olarak Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası Kaba İnşaatı yapımı işi

Son Teklif Tarihi : 02.09.2019 Pazartesi Günü Saat:14:00

NOT: Yapım işine ilişkin İdari şartname, sözleşme tasarısı, teklif mektubu örneği aşağıda yer almaktadır. Teklif vermek isteyenler inşaat projelerine, Oda genel sekreterliğine müracaat ederek ulaşabileceklerdir.

İdari şartnameye ulaşmak için tıklayınız.

Sözleşme tasarısına ulaşmak tıklayınız.

Teklif mektubu örneğine ulaşmak için tıklayınız.